KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử, truyền thống, quá trình xây dựng và phát triển Cục Dân quân tự vệ và lực lượng Dân quân tự vệ"

Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử, truyền thống, quá trình xây dựng và phát triển Cục Dân quân tự vệ và lực lượng Dân quân tự vệ"


  Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử, truyền thống, quá trình xây dựng và phát triển Cục Dân quân tự vệ và lực lượng Dân quân tự vệ"


  ĐƯỜNG LINK CUỘC THI “TÌM HIỂU LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG, QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỤC DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ"
  Bộ Tư lệnh QK1:BẤM VÀO ĐỂ THI
  Bộ Tư lệnh QK2:BẤM VÀO ĐỂ THI
   Bộ Tư lệnh QK3:BẤM VÀO ĐỂ THI
  Bộ Tư lệnh QK4:BẤM VÀO ĐỂ THI
  Bộ Tư lệnh QK5:BẤM VÀO ĐỂ THI
  Bộ Tư lệnh QK7:BẤM VÀO ĐỂ THI
  Bộ Tư lệnh QK9:BẤM VÀO ĐỂ THI
  Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội:BẤM VÀO ĐỂ THI
  Nội dung chính

   Tin mới