KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chỉ huy trưởng và Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thì chức vụ nào lớn hơn?

Chỉ huy trưởng và Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thì chức vụ nào lớn hơn?

  Chỉ huy trưởng và Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thì chức vụ nào lớn hơn?

  Ảnh minh họa

  Căn cứ Thông tư 29/2020/TT-BQP quy định về mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ.

  Tại điểm đ, Điều 4 Chức trách, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của chỉ huy trưởng quy định:

  Chỉ huy trưởng Quan hệ với phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự cấp xã là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới;

  Bên cạnh đó tại điểm a, Điều 7 Chức trách, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của chính trị viên phó

  Chính trị viên phó Quan hệ với chính trị viên, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã là quan hệ giữa cấp dưới và cấp trên;

  Từ 2 điều trên Chính trị viên phó là cấp dưới của Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã.

  Vì vậy Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã sẽ có chức vụ lớn hơn có thể chỉ đạo, chỉ huy Chính trị viên phó thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

  Nội dung chính

   Tin mới