Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG (06/9/1902 - 06/9/2022)

KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG (06/9/1902 - 06/9/2022)

   KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG (06/9/1902 - 06/9/2022)  Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Hồng Phong - Tổng Bí thư Đảng ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.


  Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại tổng Thông Lạng (nay là xã Hưng Thông), huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nông dân. Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê có truyền thống yêu nước, tận mắt chứng kiến cảnh đất nước lầm than, người dân lao động bị áp bức, Lê Hồng Phong đã sớm nuôi trong mình tư tưởng yêu nước và ý chí cách mạng. 


  Sớm giác ngộ và hăng hái hoạt động cách mạng, gia nhập nhóm Tâm Tâm xã, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Đồng chí được học tập toàn diện về quân sự và chính trị, học tập lý luận cách mạng của Quốc tế cộng sản. Tháng 3/1935, đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.


  Hoạt động cách mạng sôi nổi, đồng chí từng 2 lần bị đích bắt, tù đày và tra tấn dã man. Ngày 06/9/1942, đồng chí trút hơi thở cuối cùng, hy sinh khi mới ở tuổi 40. Trước lúc đi xa, đồng chí Lê Hồng Phong còn căn dặn: “Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin thắng lợi vẻ vang của cách mạng”. Với gần 20 năm liên tục hoạt động, cống hiến cho Đảng, cho dân tộc Việt Nam, cho phong trào cộng sản quốc tế, hình ảnh, tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí Lê Hồng Phong mãi mãi được khắc ghi trong trái tim, tâm hồn của các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Tinh thần và sự nghiệp lớn lao của đồng chí Lê Hồng Phong mãi mãi đồng hành với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.


  Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong là dịp để chúng ta tưởng nhớ và thành kính tri ân sự đóng góp to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; qua đó xây dựng, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, tích cực hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, nhất là các nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

  Nội dung chính

   Tin mới