KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định như thế nào?

Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định như thế nào?

  Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định như thế nào?


  Trả lời:

   DQTV - Tại Điều 26 Luật Dân quân tự vệ quy định: Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã phải được đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học tại nhà trường quân đội.


  151


  Nội dung chính

   Tin mới