KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ gửi thư chúc mừng năm mới 2023

Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ gửi thư chúc mừng năm mới 2023

     Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ gửi thư chúc mừng năm mới 2023


    Nội dung chính

      Tin mới