KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Địa chỉ bán pháo hoa z121 Bộ quốc phòng tại Tuyên Quang

Địa chỉ bán pháo hoa z121 Bộ quốc phòng tại Tuyên Quang

  Địa chỉ bán pháo hoa z121 Bộ quốc phòng tại Tuyên Quang

  Tại tỉnh Tuyên Quang

  – Cửa hàng pháo hoa Số 2 – Tỉnh Tuyên Quang.

  Địa chỉ: Số 05, TDP Quyết Thắng – Thị trấn Sơn Dương – tỉnh Tuyên Quang.

  Số điện thoại: 0976.703.683


  Nội dung chính

   Tin mới