KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

2 nhóm đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023?

2 nhóm đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023?

    2 nhóm đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023?  Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2023 quy định:

  Điều 4. Đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế

  1. Những người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế.

  2. Những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

  Nội dung chính

   Tin mới