KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Con một trong gia đình có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Con một trong gia đình có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

  Con một trong gia đình có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?


  Bạn Trần Quang Vinh ở Đồng Nai hỏi: Em năm nay 18 tuổi, trong nhà chỉ có mình em là con trai duy nhất, vậy em có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm nay không?


  Trả lời: Căn cứ tại khoản 1, điều 41 văn bản số 23/VBHN-VPQH của Văn phòng Quốc hội hợp nhất luật nghĩa vụ quân sự quy định:


  Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

  1. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

  2. Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

  3. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

  4. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

  5. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

  6. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

  7. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

  8. Dân quân thường trực.

  Như vậy chỉ có 8 trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

  Đối với câu hỏi của em nếu như thuộc 7 trường hợp đã nêu trên thì em sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm nay. (trường hợp thứ tư không nhắc đến vì em là con trai một nên chắc chắn sẽ không có anh, chị, em đang tại ngũ để được tạm hoãn).

  Ngược lại, bản thân em không thuộc 7 trường hợp nêu trên, sức khỏe, lý lịch đều tốt, đủ tiêu chuẩn thì em sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự khi nhận được lệnh gọi.

  Nội dung chính

   Tin mới