KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Để được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự sinh viên cần làm gì?

ĐỂ ĐƯỢC TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ SINH VIÊN CẦN LÀM GÌ?

   Để được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự sinh viên cần làm gì?  Theo quy định hiện nay, đối tượng học sinh, sinh viên sẽ được tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự, được quy định tại điểm g, khoản 1, điều 5, Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, cụ thể như sau:


  Tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự đối với công dân đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

  Tuy nhiên, để được tạm hoãn học sinh, sinh viên trong độ tuổi nhập ngũ cần có giấy xác nhận đang học tại trường nộp về cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã (nơi thường trú), giấy xác nhận này là căn cứ để Hội đồng nghĩa vụ quân sự tạm hoãn cho học sinh, sinh viên. Nếu học sinh, sinh viên không nộp được giấy xác nhận đang học tại trường thì đồng nghĩa với việc học sinh, sinh viên đó buộc phải đi khám nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định.

  Nội dung chính

   Tin mới