KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Khi đi sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cần mang theo những loại giấy tờ gì?

Khi đi sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cần mang theo những loại giấy tờ gì?

  Khi đi sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cần mang theo những loại giấy tờ gì?


  1. Các loại giấy tờ cần mang theo:

  - Giấy gọi sơ tuyển, Lệnh gọi khám sức khỏe hoặc kiểm tra sức khỏe của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện;

  - Căn cước công dân hoặc giấy định danh cá nhân;

  - Các giấy tờ liên quan đến sức khỏe cá nhân (nếu có) để giao cho Hội đồng khám sức khỏe hoặc Tổ kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.


  2. Lưu ý:

  - Không uống rượu, bia hoặc dùng chất kích thích.

  - Chấp hành nội quy khu vực khám sức khỏe, kiểm tra sức khỏe.

  - Cấm các hành vi lợi dụng việc khám sức khỏe để trốn, tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

  Nội dung chính

   Tin mới