KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Các trường hợp Dân quân tự vệ được kết nạp vào hội cựu chiến binh Việt Nam?

CÁC TRƯỜNG HỢP DÂN QUÂN TỰ VỆ ĐƯỢC KẾT NẠP VÀO HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM?

  Các trường hợp Dân quân tự vệ được kết nạp vào hội cựu chiến binh Việt Nam?


  Điều 5 Chương III Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam (do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội thông qua ngày 15/12/2017) xác định những người được xét kết nạp vào Hội gồm 9 đối tượng; trong đó, lực lượng dân quân được xác định ở điểm 3; cụ thể: “Cán bộ, chiến sĩ dân quân, du kích, tự vệ đã trực tiếp tham gia chiến đấu, đội viên các đội công tác vũ trang vùng địch tạm chiếm”.

  Tạị điểm 1.3 Mục 1 Hướng dẫn số 21/HD-CCB ngày 26/6/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về thi hành Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm rõ hơn về đối tượng xác định tại điểm 3 Điều 5 Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam; cụ thể:

  “- Cán bộ, chiến sĩ dân quân, du kích, tự vệ tập trung ở Miền Bắc từ ngày 27 tháng 01 năm 1973 trở về trước (ngày ký Hiệp định Paris) đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu ở các đơn vị tập trung theo quyết định thành lập hoặc giao nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

  - Cán bộ, chiến sĩ dân quân, du kích, giao liên ở miền Nam từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu theo sự quản lý, phân công hoặc giao nhiệm vụ của tổ chức, cơ sở cách mạng có thẩm quyền.

  - Cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu ở các đơn vị tập trung theo quyết định thành lập hoặc giao nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.

  - Những người đã tham gia các đội vũ trang trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ đội hình, bảo vệ cầu đường, bến bãi, kho tàng, trạm trại, nhà máy và các cơ sở vật chất trang bị kỹ thuật khác trên các trục đường giao thông, các địa bàn chiến lược (đường Trường Sơn, khu căn cứ...).

  - Thành viên các độỉ công tác vũ trang do Đảng tổ chức bao gồm: Những tổ chức chuyên hoạt động xây dựng cơ sở chính trị, diệt ác ôn, phá thế kìm kẹp của địch, bảo vệ và hỗ trợ cho phong trào cách mạng của nhân dân ở các địa phương (kể cả đội viên thiếu niên tham gia các đội du kích trong các cuộc kháng chiến).”

  Như vậy, lực lượng Dân quân tự vệ có đủ các điều kiện trên được kết nạp là hội viên và tham gia sinh hoạt với Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp.

  Nội dung chính

   Tin mới