KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Có được cộng dồn phụ cấp thâm niên với phụ cấp khu vực không?

Giải đáp pháp luật về Nghĩa vụ quân sự và Dân quân tự vệ và các quy định pháp luật khác.

  Có được cộng dồn phụ cấp thâm niên với phụ cấp khu vực không?
  Ảnh minh họa

  Ngày 1/10/2010 ông Trần Tiến (Quảng Ninh) được giữ chức danh Phó Chỉ huy quân sự (CHQS) xã, được hưởng phụ cấp thâm niên. Ngày 15/2/2019 ông Tiến trúng tuyển giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã và làm từ đó đến nay.

  Ông Tiến hỏi, ông có được cộng dồn thâm niên công tác từ Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS lên Chỉ huy trưởng Ban CHQS không? Có được cộng dồn vào phụ cấp thâm niên khu vực không? Hiện tại ông công tác tại xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

  Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

  Về việc cộng dồn tính thâm niên từ Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS lên Chỉ huy trưởng Ban CHQS: Căn cứ Điều 21 Luật Dân quân tự vệ 2009 thì Ban CHQS cấp xã gồm Chỉ huy trưởng là thành viên UBND cấp xã; Chỉ huy phó; Chính trị viên, Chính trị viên phó là cán bộ kiêm nhiệm.

  Căn cứ Điều 18 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ quy định về phụ cấp thâm niên: Cán bộ Ban CHQS cấp xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp như sau: Sau 5 năm (đủ 60 tháng) công tác liên tục thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hàng tháng hiện hưởng; từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

  Cán bộ Ban CHQS cấp xã nếu có thời gian công tác liên tục ở các ngành được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề nghiệp thì được cộng nối thời gian đó với thời gian làm cán bộ Ban CHQS cấp xã để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

  Đối chiếu với các quy định trên và theo thông tin ông đã cung cấp thì ông được tính cộng nối thời gian để tính hưởng phụ cấp thâm niên khi ông được bổ nhiệm chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã.

  Về việc tính hưởng phụ cấp thâm niên cộng dồn vào phụ cấp thâm niên khu vực: Phụ cấp khu vực được quy định tại Thông tư số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban dân tộc. Tuy nhiên hiện không có quy định về tính hưởng phụ cấp thâm niên cộng dồn vào phụ cấp thâm niên khu vực như ông đã hỏi.

  Chinhphu.vn
  Nội dung chính

   Tin mới