KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Nội dung phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng bao gồm những nội dung nào?

Nội dung phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng bao gồm những nội dung nào?

  Nội dung phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng bao gồm những nội dung nào?


  Nội dung phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng bao gồm:

  a) Trao đổi thông tin, tài liệu; đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng chính sách, pháp luật về biên phòng;

  b) Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, biến đổi khí hậu, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới, cửa khẩu;

  c) Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới;

  d) Xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách;

  đ) Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng;

  e) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở khu vực biên giới;

  g) Thực hiện các hoạt động phối hợp khác có liên quan.

  Căn cứ theo khoản 3, Điều 10, Luật Biên phòng Việt Nam 2020

  Nội dung chính

   Tin mới