KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.
Thôn đội trưởng có nhiệm vụ gì?

Thôn đội trưởng có nhiệm vụ gì?

Thôn đội trưởng có nhiệm vụ gì? Trả lời: Tại khoản 4, Điều 20, Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định: Thôn đội trưởng có nhiệm vụ tham mưu cho c...