Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.
Ngày nhập ngũ năm 2024 là ngày nào?

Ngày nhập ngũ năm 2024 là ngày nào?

  Ngày nhập ngũ năm 2024 là ngày nào? Thông thường vào khoảng  tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2024  sẽ là thời điểm nhập ngũ, tùy tình hình thực t...