Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.
DQCĐ là gì? DQCĐ là lực lượng nào?

DQCĐ là gì? DQCĐ là lực lượng nào?

    DQCĐ là gì? DQCĐ là lực lượng nào? Trả lời: DQCĐ được viết tắt của từ Dân quân cơ động hay còn gọi Dân quân tự vệ cơ động, đây là một bộ...

DQTT là gì? DQTT là lực lượng nào?

DQTT là gì? DQTT là lực lượng nào?

  DQTT là gì? DQTT là lực lượng nào? Trả lời: DQTT được viết tắt của từ Dân quân thường trực, đây là một bộ phận của lực lượng Dân quân tự v...